SLUŽBY

 

Vysokého výkonu lze dosáhnout zaměřením na jedno klíčové omezení v daném okamžiku, tj. na jeho identifikaci, využití a překonání. TWINERA poskytuje podporu v procesu analýzy, návrhu a řízení změn. Zohledňuje současné trendy trhu a aplikuje nejmodernější principy pro řešení změn. 

  

Zaměřujeme se na vedení celého procesu změny v následujících oblastech:

 • Analýza a provedení změny na úrovni organizace
 • Plán klíčového projektu nebo jeho změna
 • Řešení netriviálních problémů a dilemat (Win-Win-Win Problem Solving)
 • Maximalizace průtoku (kontribuční marže za období) organizace
 • Synchronizace organizace podle kritických kapacit
 • Brainstorming založený na logických myšlenkových procesech TOC

 

a dále poradenství a implementace TOC metod:

 

 • SPE (Sales process engineering) - Prodej jako řízený proces, včetně způsobu vedení obchodních jednání (s aplikací SPIN a Challenger Sale / Insight Selling principů)
 • CCPM (Critical chain Project Management) - Projektové řízení s kritickým řetězcem, v jedno- nebo multi-projektových prostředích (sdílení zdrojů)
 • DBR (Drum-buffer-rope) - Řízení výroby a provozu podle úzkého místa (synchronizace)
 • SCM (Supply chain management) - Řízení dodavatelského řetězce podle konečného spotřebitele a nezávislosti na předpovědi spotřeby (forecasting-u)
 • S&T (Strategy and tactic tree) -  Strategie rozvoje organizace napříč organizací (s horizontálním i vertikálním rozpadem strategie a taktiky na všech stupních) založená na řízení kritických omezení
 • TA (Throughput accounting) - Integrace finančních a operačních informací k rozhodování, tj. rozhodování podle vlivu kritického omezení organizace na tvorbu zisku, případně toku peněz