ŠEST STUPŇŮ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

Aby došlo ke shodě a provedení změny, musí identifikace a řešení problému projít několika stupni v určitém pořadí:

 

 

  1. PROBLÉM
  2. SMĚR
  3. ŘEŠENÍ
  4. POSTRANNÍ EFEKT
  5. IMPLEMENTACE
  6. ODVAHA

 

Pokud nedošlo ke shodě na podstatě problému a cíli, nemá smysl zabývat se řešením. 

Pokud nedošlo ke shodě na směru hledání řešení, nemá smysl popisovat a diskutovat způsob řešení.

Pokud nedošlo ke shodě nad návrhem řešení, nemá smysl řešit postranní efekty změny a implementační kroky. 

Pokud nedošlo ke shodě nad návrhem řešení a ošetření vedlejších negativních efektů změny, nemá smysl zabývat se jednotlivými implementačními kroky.

Pokud nedošlo ke shodě v implementačních postupech změny, nelze očekávat připravenost a shodu na spuštění změny.

I po překonání předchozích stupňů může nepopsatelný strach ze spuštění zásadní změny tuto změnu zablokovat. To většinou nastane díky nedokončení některého z předcházejících stupňů. Nicméně taková situace nemusí vždy nastat.

 

Při dodržení pořadí těchto stupňů obvykle nedochází k odporu ke změně, protože v průběhu budování jednotlivých stupňů (především 3-5) se postupně ošetří všechny čtyři faktory změny tak, že "pro" převáží nad "proti" u všech zainteresovaných stran.