Snižováním nákladů organizace nerostou

Manažeři věnují pozornost především řízení nákladů a efektivitě svého oddělení. Přitom spolupráce napříč organizací a flexibilita má dnes mnohem větší význam než efektivita.

 

Typické situace

http://www.twinera.com/images/525686c77999e.jpg

 

  • Organizace ztrácí příležitosti, snižuje svou konkurenceschopnost, je nucena snižovat náklady, propouští řadu zaměstnanců
  • Investičních prostředků je nedostatek. Čemu dát přednost?
  • Zaměstnanci jsou často přetíženi.  Jak zvládnout více s méně lidmi?
  • Jak uspokojit současně zákazníky, své nadřízené / investory a zaměstnance?

 

 

Podstata problému

http://www.twinera.com/images/5256873e9097b.jpg

 

Zavedený způsob řízení pochází z dob, kdy se kritické omezení ve většině případů nacházelo uvnitř organizace. Tehdy stačilo k uspokojení poptávky trhu zvýšit vnitřní efektivitu. Prostor pro její zvyšování byl mnohem větší než v současnosti.

Dnes se kritické omezení často nachází na trhu, mimo vlastní organizaci. Pouhou změnou efektivity organizace nelze řešit ani maximální využití nebo rozšíření trhu ani změny ve spotřebním koši zákazníků. K tomu je třeba vytvářet atraktivní nabídky a mít schopnost je kvalitně realizovat.  Oboje s vysokým přizpůsobením a ve velmi krátkém čase (ve vysoké flexibilitě).