Hodina ztráty na úzkém místě je hodinou ztráty pro celou organizaci

Snažíte se mít všechny týmy nebo pracovní místa efektivní a maximálně využity? Pokud ano, potom je celý provoz pravděpodobně paradoxně neefektivní.

Pro realizace formou projektového řízení přejděte na sekci Vývoj.

 

Typická situace v realizacích (výrobě, provozu, zakázkách)

 

  • Slíbené termíny se často nedodrží
  • Dodací lhůty (provozu, výroby, zakázek) jsou příliš dlouhé
  • Neustále probíhá vnitřní boj o kritické zdroje, o pracoviště, apod., dochází k častým eskalacím
  • Zásoby a rozpracovanost je vysoká
  • Zákazníci si stěžují na zpoždění
  • Metody TQM, Lean, Six Sigma, Kanban, JIT přinesly z hlediska zisku pouze částečné zlepšení

 

 

Podstata problému

 

V každém systému, ve kterém na sebe činnosti vzájemně navazují, je právě jen jedno místo, které