Pokles cen produktů a komplexita vážně ohrožuje profitabilitu a kvalitu podpory.

Klíčem k řešení je efektivní využití kritického zdroje podpory – týmu expertů a přenesení podpůrných činností na ostatní pracovníky v organizaci, případně na partnerské firmy.

Typické situace

 

  • Tržby z podpory klesají
  • Služby podpory snižují profitabilitu organizace
  • Obchodníci při vyjednávání přednostně zlevní podporu
  • Experti podpory jsou trvale přetížení, obtížně dostupní
  • Zvyšování kvality produktů přichází pomalu a objem činností podpory se zvyšuje
  • Klienti jsou často nespokojeni s podporou, více zvažují opakovaný nákup

 

 

Podstata problému

 

Pokles profitability podpory a její zvyšující se náročnost jsou způsobeny