Jak provést změnu rychle a se zásadním dopadem? 

 

Znalost kritického omezení a jeho příčin je základem pro změnu, ale pro její realizaci zdaleka nestačí. V průběhu analýzy a návrhu řešení je nutno zajistit u všech zúčastněných stran shodu nad jeho řešením. Každý člověk je ovlivňován 4 faktory při rozhodování o změně. Jejich neošetření může zabránit provedení změny nebo omezit její rozsah a dopad.

 

  • Zaměření na klíčové omezení (efekt páky)
  • Porozumění 4 faktorům ovlivňujícím změnu (nelze vynechat)
  • Porozumění pořadí 6 stupňů v  návrhu změny (nelze přeskočit)

 

Zajištěním všech 3 oblastí mohou i náročné transformační změny v organizacích proběhnout bezkonfliktně, rychle a s přínosem pro všechny strany.