TWINERA je poradenská společnost poskytující odborné znalosti v řadě oblastí organizačních změn a zlepšení. Poskytuje nezbytnou podporu při analýze a procesu vedoucího k odstranění příčiny, která brání organizacím a jednotlivcům v dosažení jejich cílů. Pomáhá při nalezení a návrhu konkrétního řešení a při řízení projektu změny.

Vize

Chceme být preferovaným partnerem při vytváření neomezených organizací, při dosahování jejich cílů a usnadňovat jejich zásadní růst.
 

Poslání

Pomáháme organizacím i jednotlivcům plně využívat a následně překonávat kritická omezení, která brání dosažení cílů, a ukazujeme jim, jak těchto cílů co nejefektivněji a nejrychleji dosáhnout.

 

Konzultační přístup

Vy jste tvůrci vlastní strategie v rámci svých specifických podmínek. My Vám nabízíme pomoc: 

  • jak identifikovat kritické omezení dosažení cíle
  • jak z omezení vytěžit maximum a jak ho překonat
  • jak se vyhnout kompromisním řešením
  • jak zajistit prevenci nežádoucích účinků, které by nové řešení jinak mohlo přinést
  • jak předejít odporu ke změnám

a poskytnout Vám podporu v průběhu realizace změny nebo ji řídit.