ČTYŘI FAKTORY (PODMÍNKY) ZMĚNY

 

"Lidé mají odpor ke změnám"

Takové tvrzení je mylným předpokladem. Problém je v tom, že k provedení změny musí být dostatečný důvod, a to hned ve čtyřech faktorech:

 

  • PŘÍNOS (plus pro změnu)
  • NÁMAHA (mínus pro změnu)
  • VAZBA (plus pro setrvání)
  • NEBEZPEČÍ (mínus pro setrvání)

 

Přínos změny nemusí všichni vnímat jako přínos. Námaha a rizika spojená se změnou nemusí vyvážit přínos změny. Změna může někoho nutit opustit něco, na čem mu záleží, a nemá k tomu v rámci změny odpovídající řešení. Stávající stav nevyvolává dostatečné nebezpečí, aby se vyplatilo překonat námahu a získat přínos ze změny. Zkrátka "pro" nevyváží "proti".

 

Všechny tyto důvody jsou legitimní a různé faktory musí různým lidem dát dostatečnou odpověď a řešení. Hledání uspokojivého řešení pro všechny zainteresované strany (Win-Win), tj. bez kompromisů, je klíčové. Potom může nastat situace, kdy "pro" vyváží "proti" a zmizí tak odpor ke změně.